LIETUVOS LITERATŪROS VERTĖJŲ SĄJUNGA
2010 m. rugsėjo 30 d. Taikomosios dailės muziejuje surengė
 
Tarptautinės vertėjų dienos šventę ir Šv. Jeronimo premijų įteikimo ceremoniją

Sveikinimo žodį vertėjams tarė LR kultūros ministro patarėjas Rolandas Kvietkauskas.
 

Šeštoji Šv. Jeronimo premija už užsienio literatūros vertimus į lietuvių kalbą

Šiemet vertinimo komisija – Pranas Bieliauskas, Daiva Daugirdienė, Antanas Gailius, Laimantas Jonušys, Rita Urnėžiūtė – 2010 m. Šv. Jeronimo premiją skyrė

Dianai Bučiūtei

už iškilius literatūros vertimus iš prancūzų ir graikų kalbų,
už meilę lietuvių kalbai ir nuoširdžią pagalbą jauniesiems vertėjams.

Diana Bučiūtė gimė 1955 m. Rokiškyje. 1973–1978 m. Vilniaus universitete studijavo lituanistiką su klasikinės filologijos specializacija. Dirbo Centriniame valstybiniame archyve, Respublikinėje bibliotekoje, 1982–1995 m. “Vagos” leidyklos verstinės literatūros redakcijoje. Dabar redaktorė “Alma littera” leidykloje. Pirmas D. Bučiūtės vertimas – S. Mirivilio “Gyvenimas kape” (1986) – buvo pirma knyga Lietuvoje, išversta iš naujosios graikų kalbos. 1998 m. Graikijos literatūros vertėjų sąjungos apdovanota diplomu už graikų apsakymų antologijos vertimą. 2002 m. gavo Lietuvių PEN centro premiją – Metų vertėjo krėslą – už N. Kazantzakio romano “Kapitonas Michalis” vertimą. D. Bučiūtė yra išvertusi daug reikšmingų kūrinių – A. Maurois, A. Gide‘o, F. Mauriaco, S. de Beauvoir, M. Tournier ir kt., o pastarasis jos darbas – “Vagos” Pasaulinės literatūros bibliotekoje išėjusio J.-K.Huysmanso veikalo “Atvirkščiai” vertimas. Reiškmingos ir jos publikacijos apie vertimą ir vertėjus. Plačiau >>
_________

Pagiriamąją kalbą laureatei rašė Vladas Braziūnas >>
Laureatę taip pat sveikino J.E. Graikijos ambasadorius Constantine Catsambis.

* * *

Penktoji Šv. Jeronimo premija lietuvių literatūros vertėjui į užsienio kalbą

Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos ir LR kultūros ministerijos sudaryta komisija - Vladas Braziūnas, Laimantas Jonušys, Rūta Statulevičiūtė-Kaučikienė, Jurgita Mikutytė, Gintautė Žemaitytė -
2010 m. Šv. Jeronimo premiją skyrė austrų vertėjui

Cornelijui Helliui

už profesionalius ir meniškus vertimus, už ilgametę iniciatyvią ir kūrybingą veiklą populiarinant lietuvių literatūrą vokiškai kalbančiose šalyse.

Cornelius Hell gimė 1956 m. Zalcburge. Studijavo germanistiką ir katalikiškąją teologiją. Nuo 1993 m. gyvena Vienoje. 1984–1986 m. Vilniaus universitete dėstė vokiečių kalbą ir austrų literatūrą. Nuo 1990 m. laisvas rašytojas, žurnalistas ir vertėjas, o 1991–1993 m. taip pat ir Zalcburgo literatūros forumo „Leselampe“ vadovas. 1990–1992 m. Zalcburgo universitete dėstė lietuvių kalbą, 1992–2005 m. dėstė vokiečių kalbos poetiką Zalcburgo universitete “Mozarteum”. 2002–2008 m. austriško savaitraščio „Die Furche“ kultūros skyriaus vedėjas. 2006-2007 m. dėstė lietuvių literatūrą Vienos universitete, 2009 m. - Klagenfurto universitete.
C. Hell parašė gausybę esė, literatūros kritikos straipsnių ir parengė apie 200 laidų ORF ir Bavarijos radijo stotims. 2002 m. tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje C. Hell pristatė vokiečių kalba parengtą lietuviškos prozos antologiją „Raportas apie šmėklas“. Knyga sulaukė ypač plataus atgarsio vokiškai kalbančiose Europos šalyse. Abiem 2009-ųjų metų Europos kultūros sostinėms C. Hellis rengė literatūros projektus „Lincas skaito Vilnių“ (Lince) ir „Vilnius skaito Lincą“ (Vilniuje). 2009 m. C. Hell parašė ne tik knygą apie Vilniaus miestą („Der eiserne Wolf im barocken Labyrinth. Erwachendes Vilnius“) bet ir sudarė dvi antologijas, kuriose yra nemažai jo paties verstų tekstų: „Litauen lesen“ ir „Europa erlesen: Vilnius“.
Cornelijus Hellis yra išvertęs Vienuolio, Žemaitės, M. Katiliškio, R. Gavelio, J. Ivanauskaitės, R. Granausko, J. Erlicko, M. Ivaškevičiaus, R. Šerelytės, A.A. Jonyno, V. Bložės, N. Miliauskaitės, A. Nykos-Niliūno, J. Kunčino, A.Mackaus, J. Vaičiūnaitės, E. Ališankos, L. Katkaus, R.Stankevičiaus, K. Platelio, D. Kajoko, D. Čepauskaitės, D. Zelčiūtės, H. Kunčiaus, J. Meko, T. Marcinkevičiūtės, V. Juknaitės, G. Radvilavičiūtės, M. Zingerio, S. Parulskio, T. Venclovos ir kitų autorių kūrinių.
1996 m. C. Helliui įteikta Austrijos valstybinė premija už mokslinę publicistiką, o 2004 m. Lietuvos rašytojų sąjunga C. Helliui skyrė „Poezijos pavasario“ prizą už lietuvių poezijos vertimus į vokiečių kalbą, tais pačiais metais apdovanotas Lietuvos Respublikos ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.
Šiuo metu vertėjas trims mėnesiams iki spalio 2 d. apsistojęs Vilniuje, remiamas Austrijos skirtos stipendijos tyrinėja lietuvių literatų K. Borutos, V. Krėvės-Mickevičiaus ir H. Nagio ryšius su Austrija, taip pat verčia R. Šerelytės romaną "Mėlynbarzdžio vaikai".

_________

Pagiriamąją žodį tarė rašytoja Renata Šerelytė >>
Sveikinimo žodį tarė J.E. Austrijos ambasadorius dr. Helmut Koller, taip pat Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos respublika grupės pirmininko pavaduotojas Valerij Simulik. 

* * *

Koncertavo
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Petras Vyšniauskas (saksofonas)
ir doc. Egidijus Buožis (fortepijonas)

* * *

Renginį rėmė: LR kultūros rėmimo fondas, Austrijos Respublikos ambasada, Zalcburgo federacinės žemės vyriausybė (Lietuvos ir Zalcburgo federacinės žemės partnerystės 40-mečio proga)

* * *

2010 m. spalio 1 d. LR "Klasika" laidoje "Ryto allegro" transliuotas interviu su Diana Bučiūte. Pasiklausyti įrašo galima LRT internetiniame archyve (laidos gale, nuo maždaug 0:50 min.) >>

Spalio 2 d. LR laida "Kultūros savaitė" transliavo pokalbį su Cornelijum Helliu. Įrašas LRT internetiniame archyve (nuo 01:30 įrašo val.) >>

 


Iš kairės: Austrijos ambasadorius dr. Helmut Koller, Graikijos ambasadorius Constantine Catsambis, Diana Bučiūtė, Cornelius Hell
 

   
Sveikinimo žodį taria parlamentaras Valerijus Simulik

 
Laureatas Cornelius Hell taria padėkos žodį

 
Premija teikiama Dianai Bučiūtei


Sveikinimo žodį lietuviškai taria Graikijos ambasadorius Constantine Catsambis
 


Padėkos žodį taria laureatė Diana Bučiūtė

 
Koncertuoja doc. Egidijus Buožis ir Petras Vyšniauskas

 

Nariams

Naujienlaiškis