MENINIO VERTIMO KONKURSAS „Noriu versti“ 2010

 

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga trečiąsyk kviečia visus, dar neišvertusius nė vienos grožinės knygos, dalyvauti meninio vertimo konkurse.
Konkurso tikslai - suteikti galimybę svajojantiems apie literatūros vertėjo profesiją išmėginti jėgas ir sužinoti apie savo sugebėjimus; ieškoti naujų talentų, skatinti diskusijas apie meninį vertimą, ugdyti vertimo kokybės sampratą.

Dalyviai šiemet gali rinktis 22 kalbų tekstus: anglų, baltarusių, danų, estų, graikų, italų, islandų, japonų, kinų, korėjiečių, lenkų, latvių, lotynų, norvegų, olandų (nyderlandų), prancūzų, rusų, slovėnų, suomių, švedų, turkų, vokiečių.

Susipažinę su konkurso taisyklėmis, pasirinkę žemiau pateiktą tekstą pagal kalbą, kurią mokate, ir savarankiškai jį išvertę, siųskite vertimą el. paštu llvskonkursas@gmail.com nuo 2010 m. spalio 4 d. iki spalio 26 d. 18 val. (vertimų registracija vyks ne anksčiau ir ne vėliau nurodytų datų).

Dalyvių vardai ir pavardės nebus žinomi nei publikai, nei ekspertams, tik organizatoriui; vertimai bus pažymėti skaičiais.
Atsiųsti vertimai nuo spalio 28 d. bus publikuojami greta originalo LLVS tinklalapyje www.llvs.lt, ir visi norintys galės diskutuoti, gauti savo vertimo įvertinimą, vertinti kitus, rinkti geriausius vertimus.
Vertimus vertins ir ekspertai - patyrę vertėjai. Jų išvados ir geriausiųjų vertimų autoriai bus paskelbti LLVS tinklapyje apie lapkričio 12 d.

Atkreipiame dėmesį, jog pateikiame tiek kalbų tekstų, kiek leido žmogiškieji ištekliai.
Prieš imantis vertimo praverstų paskaityti straipsnį "Pradedantiesiems" >>.

 

KONKURSO IŠVADOS >>


 


 

KONKURSO „Noriu versti“ TAISYKLĖS

1. Konkurse gali dalyvauti dar nė vienos grožinės ir humanitarinės literatūros knygos neišvertę ir sutarties su jokia leidykla nepasirašę asmenys. Konkurso dalyvių amžius neribojamas.
2. Vertimai privalo būti atlikti savarankiškai ir neredaguoti kitų asmenų. Galima naudotis žodynais ir kitomis informacijos priemonėmis.
3. Vienas asmuo gali atsiųsti kelių kalbų tekstų vertimus, tačiau atskirais el. laiškais.
4. Konkurso dalyvis, registruodamasis ir atsiųsdamas vertimą, automatiškai sutinka, kad jo vertimas būtų anonimiškai (t.y. pažymėtas tik numeriu) publikuojamas LLVS tinklalapyje.
5. Konkurso dalyviai, siųsdami vertimą organizatoriui, el. laišką turi pasirašyti tikrais vardu ir pavarde, taip pat nurodyti el. pašto adresą, telefono Nr., miestą, kuriame šiuo metu gyvena, dalyvavimo konkurse tikslą. El. laiške privaloma parašyti, kurios kalbos teksto vertimas siunčiamas. Pageidautina, bet neprivaloma ir kita informacija apie dalyvį: jo amžius, specialybė, užsiėmimas (darbas/ mokslas), kur mokėsi užsienio kalbos (-ų). Vertimas turi būti atsiųstas Word (doc) dokumentu LLVS nustatyta forma, rinkmenos pavadinimo ir formatavimo keisti negalima. Ignoruojantys konkurso nuostatas bus ignoruojami.
6. Organizatorius, el. paštu gavęs vertimą, jo autoriui nusiunčia patvirtinimą ir dalyvio numerį. Numeris suteikiamas chronologine tvarka.
7. Dalyvių vardai ir pavardės nebus žinomi nei publikai, nei ekspertams, tik organizatoriui.
8. Kol vertimai skelbiami ir vyksta jų aptarimas tinklalapyje, jų autoriai negali viešai atskleisti savo tapatybės.
9. Komentuoti vertimus gali kiekvienas. Nekultūringi, konkursui kenkiantys bei dalyvius klaidinantys komentarai trinami.
10. Vertimo kokybė vertinama lyginant jį su originalu ir tikrinant, ar vertimas atitinka originalo turinį bei formą ir ar tam suteikta tinkama lietuviška išraiška.
Vertinimo gairės >>.
11. Dalyvis bet kada gali pasitraukti iš konkurso, kreipdamasis į organizatorių el. paštu llvskonkursas@gmail.com. Tokiu atveju vertimas šalinamas iš konkurso tinklalapio.
12. Ekspertų išvados skelbiamos LLVS tinklalapyje. Individualių recenzijų kiekvienam dalyviui pateikti LLVS neįsipareigoja.
13. Jeigu keli tos pačios kalbos teksto vertimai bus vienodai geros kokybės, gali būti skelbiami daugiau nei vienas laureatas.
14. Jeigu nė vienas kurios nors kalbos teksto vertimas nebus pakankamai geros kokybės, laureatas renkamas nebus.
15. Konkurso laureatai niekuo neįpareigojami.
16. Itin prasti vertimai į konkursą neįtraukiami.
17. Jeigu paaiškės, kad geriausio vertimo autorius jau yra išvertęs bent knygą arba konkurso tekstą išvertė padedamas kitų asmenų, jis neteks laureato vardo.
18. Organizatorių sprendimai yra galutiniai ir neginčijami.
19. LLVS pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti taisykles. Apie pakeitimus bus skelbiama LLVS svetainėje, pakeitimai įsigalios nuo paskelbimo dienos.
20. Kopijuoti ir kitur skelbti ar kitaip panaudoti konkurso tekstus – tiek originalus, tiek vertimus – draudžiama.

Vienintelis tikras informacijos apie konkursą šaltinis – Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos tinklalapis
www.llvs.lt
 

Rėmėjas: LR kultūros rėmimo fondas

 

Nariams

Naujienlaiškis