MENINIO VERTIMO KONKURSAS „Noriu versti“ 2009


Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga 2009 m. spalio 10-24 d. antrąsyk kvietė visus, dar neišvertusius nė vienos grožinės knygos, dalyvauti meninio vertimo konkurse.
Konkurso tikslai - suteikti galimybę svajojantiems apie literatūros vertėjo profesiją išmėginti jėgas ir sužinoti apie savo sugebėjimus; ieškoti naujų talentų, skatinti diskusijas apie meninį vertimą, ugdyti vertimo kokybės sampratą.

Dalyviai galėjo rinktis 10 kalbų tekstus. Užregistruoti 42 anglų, 1 graikų, 7 italų, 6 lenkų, 3 lotynų, 2 norvegų, 1 olandų (nyderlandų), 19 prancūzų, 24 rusų, 21 vokiečių kalbų vertimai.

Nuo spalio 25 d. iki lapkričio 10 d. vertimai kartu su originalais buvo publikuojami LLVS tinklalapyje, visi galėjo apie juos diskutuoti, rinkti geriausius vertimus.

Lapkričio 11 d. paskelbtos ekspertų išvados.

Laureatų išrinkti, deja, negalėjome, bet kai kuriems – vilčių teikiantiems – konkurso dalyviams, t.y. dalyvėms, nusprendėme skirti paskatinamuosius prizus:

 EN 14 - Kristinai Kairytei
IT 1  - Laurai Vilkaitei
IT 3 - Linai Tilindytei
PL 5 - Daliai Urbonaitei
NO 1 - Laimai Kazakauskienei
NL 1 - Ritai Schrama
RU 21 - Linai Černiauskaitei

SVEIKINAME!
Joms atiteko Rašytojų sąjungos leidyklos knygos.

Tikimės, kad šis konkursas leido bent truputėlį paragauti vertėjo duonos ir daugiau sužinoti apie savo galimybes.
Rimtai susidomėjusiems ir norintiems daugiau išmokti siūlome paskaityti straipsnį "
Pradedantiesiems" >>, skaityti publikacijas "Vertimo kritikos archyve" >>, dalyvauti seminaruose, kurių LLVS rengia tikrai nemažai (apie juos būna skelbiama "Naujienose"). Iškilus esminiams klausimams, kreipkitės į LLVS.

Dėkojame dalyviams ir linkime sėkmės!

______________

KONKURSO „Noriu versti“ TAISYKLĖS

1. Konkurse gali dalyvauti dar nė vienos grožinės ir humanitarinės literatūros knygos neišvertę ir sutarties su jokia leidykla nepasirašę asmenys. Konkurso dalyvių amžius neribojamas.
2. Vertimai privalo būti atlikti savarankiškai ir neredaguoti kitų asmenų. Galima naudotis žodynais ir kitomis informacijos priemonėmis.
3. Vienas asmuo gali atsiųsti kelių kalbų tekstų vertimus, tačiau atskirais el. laiškais.
4. Konkurso dalyvis, registruodamasis ir atsiųsdamas vertimą, automatiškai sutinka, kad jo vertimas LLVS nurodytą laiko tarpą būtų anonimiškai (t.y. pažymėtas tik numeriu) publikuojamas LLVS tinklalapyje.
5. Konkurso dalyviai, siųsdami vertimą organizatoriui, el. laišką turi pasirašyti tikrais vardu ir pavarde, taip pat nurodyti el. pašto adresą, telefono Nr., miestą, kuriame šiuo metu gyvena, dalyvavimo konkurse tikslą. El. laiške privaloma parašyti, kurios kalbos teksto vertimas siunčiamas. Pageidautina, bet neprivaloma ir kita informacija apie dalyvį: jo amžius, specialybė, užsiėmimas (darbas/ mokslas), kur mokėsi užsienio kalbos (-ų).
6. Organizatorius, el. paštu gavęs vertimą, jo autoriui nusiunčia patvirtinimą ir dalyvio numerį. Numeris suteikiamas chronologine tvarka.
7. Dalyvių vardai ir pavardės nebus žinomi nei publikai, nei ekspertams, tik organizatoriui.
8. Kol vertimai skelbiami ir vyksta jų aptarimas tinklalapyje, jų autoriai negali viešai atskleisti savo tapatybės.
9. Komentuoti vertimus gali kiekvienas. Nekultūringi, konkursui kenkiantys bei dalyvius klaidinantys komentarai trinami.
10. Vertimo kokybė vertinama lyginant jį su originalu ir tikrinant, ar vertimas atitinka originalo turinį bei formą ir ar tam suteikta tinkama lietuviška išraiška.
Vertinimo gairės >>.
11. Dalyvis bet kada gali pasitraukti iš konkurso, kreipdamasis į organizatorių el. paštu llvskonkursas@gmail.com. Tokiu atveju vertimas šalinamas iš konkurso tinklalapio.
12. Ekspertų išvados skelbiamos LLVS tinklalapyje. Individualių recenzijų kiekvienam dalyviui pateikti LLVS neįsipareigoja.
13. Jeigu keli tos pačios kalbos teksto vertimai bus vienodai geros kokybės, gali būti skelbiami daugiau nei vienas laureatas.
14. Jeigu nė vienas kurios nors kalbos teksto vertimas nebus pakankamai geros kokybės, laureatas renkamas nebus.
15. Konkurso laureatai niekuo neįpareigojami.
16. Itin prasti vertimai į konkursą neįtraukiami.
17. Jeigu paaiškės, kad geriausių vertimų autoriai jau yra išvertę bent knygą arba konkurso tekstą išvertė padedami kitų asmenų, prizai jiems skiriami nebus.
18. Organizatorių sprendimai yra galutiniai ir neginčijami.
19. LLVS pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti taisykles. Apie pakeitimus bus skelbiama LLVS svetainėje, pakeitimai įsigalios nuo paskelbimo dienos.
20. Kopijuoti ir kitur skelbti ar kitaip panaudoti konkurso tekstus – tiek originalus, tiek vertimus – draudžiama.

Vienintelis tikras informacijos apie konkursą šaltinis – Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos tinklalapis
www.llvs.lt


__________________________________________

Rėmėja: LR kultūros ministerija

 

Nariams

Naujienlaiškis