LIETUVOS LITERATŪROS VERTĖJŲ SĄJUNGA
2009 m. rugsėjo 30 d. Taikomosios dailės muziejuje surengė
 
Tarptautinės vertėjų dienos šventę ir Šv. Jeronimo premijų įteikimo ceremoniją
 
Sveikinimo žodį vertėjams tarė kultūros ministras Remigijus Vilkaitis ir
VšĮ "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" direktorius Rolandas Kvietkauskas.
 

Ketvirtoji Šv. Jeronimo premija lietuvių literatūros vertėjui į užsienio kalbą

Vertinimo komisija – VšĮ „Lietuviškos knygos“ direktorė Gintautė Lidžiuvienė, rašytojas ir vertėjas Vladas Braziūnas, vertėjas ir kritikas Laimantas Jonušys, LR kultūros ministerijos vyriausioji specialistė Rūta Statulevičiūtė-Kaučikienė ir LLVS pirmininkės pavaduotoja Rasa Matulevičienė – 2009 m. Šv. Jeronimo premiją lietuvių literatūros vertėjui nutarė skirti vertėjui į vokiečių kalbą

Markui Roduneriui

už profesionaliai ir meniškai išverstus lietuvių literatūros kūrinius, už lietuvių literatūros populiarinimą užsienyje ir tarptautinių literatūrinių ryšių plėtojimą.

Markus Roduner gimė 1967 m. Rheinfeldene (Šveicarija), jau daugelį metų gyvena Šiauliuose. Studijavo slavų ir baltų kalbų filologijas, istorinę-lyginamąją kalbotyrą, senąją rusų kalbą Berno universitete. 1991 m. lankė lituanistikos kursus, 1999-2000 m. vėl stažavo Vilniaus universitete. 1990-1999 m. su protarpiais dirbo vokiečių kalbos mokytoju Lietuvoje ir Šveicarijoje. 1992 m. buvo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Spaudos ir informacijos skyriaus trečiasis sekretorius. 1998–2000 ir 2001–2002 m. buvo Šveicarijos mokslo fondo aprobuotų projektų mokslinis asistentas. 2000-2001 m. „Swiss Baltic Net“ / Gebert Rüf fondo projekto „Literatūriniai Šveicarijos ir Lietuvos ryšiai“ vadovas. Nuo 2005 m. Lietuvių kalbos instituto gramatikos skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas. Moka vokiečių, retoromanų, prancūzų, lotynų, graikų, lietuvių, gruzinų ir dar kelias kalbas. Tyrinėja mažųjų kalbų istoriją ir raidą, jų santykius ir įtaką kitoms kalboms. Rašo daktaro disertaciją iš baltų kalbų sintaksės. Nuo 2004 m. rengia festivalį „Europos literatūros dienos Šiauliuose“. 2008 m. jam paskirta Šiaulių miesto kultūros ir meno premija.
M. Roduner į vokiečių kalbą išvertė Balio Sruogos „Dievų mišką“ (Langenthal: Baltant, 2007), Jurgos Ivanauskaitės romanus „Ragana ir lietus“ (München: dtv, 2002) bei „Placebas“ (München: dtv, 2005). 2001 m. parengė lietuvių rašytojų tekstų apie Šveicariją knygą „Nuo Bodeno iki Lemano ežero“. Šiemet turėtų pasirodyti ir Juozo Lukšos-Daumanto „Partizanų“ vertimas. Įvairiose antologijose, žurnaluose publikavo J. Skablauskaitės, L.S. Černiauskaitės, S. Parulskio, J. Erlicko, H. Kunčiaus, J. Kunčino, R. Gavelio, D. Kajoko, R. Rastausko, A. Žagrakalytės, R. Kmitos, M. Valiuko ir kt. kūrybos vertimų. M. Roduner ne tik sudomina užsienio leidyklas leisti lietuvių literatūros vertimus, bet ir rengia knygų pristatymus. Įstabu tai, kad, puikiai įvaldęs lietuvių kalbą, M. Roduner rūpinasi pristatyti ir šveicarų tarmiškąją literatūrą lietuviams: padedamas Vlado Braziūno išvertė ir išleido Kurt Marti, taipogi retoromanų poezijos rinkinius.
  Plačiau >>

Pagiriamąjį žodį tarė Antanas Gailius >>
Laureatą taip pat pasveikino Šveicarijos konsulas Roberto Rossi.

Penktoji Šv. Jeronimo premija už užsienio literatūros vertimus į lietuvių kalbą

Vertinimo komisija – Rasa Drazdauskienė, dr. Rita Miliūnaitė, Jonė Ramunytė, Saulius Repečka, doc. dr. Regina Venckutė – 2009 m. Šv. Jeronimo premiją nutarė skirti

Laimantui Jonušiui

už ilgametį reikšmingos šiuolaikinės literatūros skleidimą Lietuvoje, už išradingą vertimo uždavinių sprendimą
ir atidumą lietuvių kalbai, už indėlį į vertimo kritiką.

Laimantas Jonušys (g. 1957 Kupiškyje) – žymus vertėjas, literatūros kritikas, publicistas. 1980 m. baigė anglų kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete. 1981–1990 m. dirbo Užsienio literatūros knygyne Vilniuje, 1990–1998 m. savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“, 1998–2000 m. „Laisvosios Europos radijuje“ Prahoje. Šiuo metu – laisvai samdomas vertėjas. 2002 m. apdovanotas Lietuvių PEN centro premija – Metų vertėjo krėslu – už Johno Banville’o romano „Parodymų knyga“ vertimą. Tarp reikšmingiausių L. Jonušio vertimų - Vladimiro Nabokovo „Tikrasis Sebastiano Naito gyvenimas“, Trumano Capote‘s „Kiti balsai, kiti kambariai“, Johno Updike’o „Poros“, Salmano Rushdie „Paskutinis Mauro atodūsis“.

Pagiriamąjį žodį tarė Saulius Repečka >>
Laimanto Jonušio kalba >>

* * *

Koncertavo Vilnius Brass kvintetas
(Vadovas Marius Balčytis)

***

Rėmėjai: LR kultūros ministerija, LR kultūros rėmimo fondas.


L. Jonušys, S. Repečka, R. Drazdauskienė, J. Ramunytė, R. Venckutė, R. Miliūnaitė


Kultūros ministras R. Vilkaitis, R. Statulevičiūtė-Kaučikienė, Gintautė Lidžiuvienė, V. Braziūnas, L. Jonušys


Kultūros ministras R. Vilkaitis ir Markus Roduner


Sveikinimo žodį taria Šveicarijos konsulas Roberto Rossi


Vilnius Brass kvintetas

Nariams

Naujienlaiškis