Meninio vertimo konkurso „Noriu versti“ 2012 rezultatai

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga penktą kartą surengė meninio vertimo konkursą „Noriu versti“ ir kvietė jame dalyvauti visus, dar neišvertusius nė vienos grožinės ar humanitarinės literatūros knygos.  
 
Konkurso tikslai – suteikti galimybę svajojantiems apie literatūros vertėjo profesiją išmėginti jėgas ir pasitikrinti gebėjimus; ieškoti naujų talentų, skatinti diskusijas apie meninį vertimą, ugdyti vertimo kokybės sampratą.  

Buvo galima rinktis 20 kalbų tekstus, iš viso užregistruoti 224 vertimai: anglų (81), prancūzų (21), vokiečių (12), italų (9), ispanų (14), lotynų (4), naujosios graikų (13), senosios graikų (2), rusų (25), lenkų (7), latvių (13), slovėnų (1), nyderlanadų (olandų) (2), islandų (2), norvegų (6), suomių (4), švedų (4), danų (1), turkų (2), kinų (1). 
 

Pateiktų literatūros tekstų vertimus konkursui el. paštu buvo galima siųsti nuo rugsėjo 24 d. iki spalio 31 d. 18 val. Atsiųsti vertimai lapkričio 2–25 d. buvo publikuojami greta originalo LLVS tinklalapyje www.llvs.lt, tad visi norintys galėjo diskutuoti, gauti savo vertimo įvertinimą, vertinti kitus, rinkti geriausius vertimus. Dalyvių vardai ir pavardės nėra žinomi nei publikai, nei ekspertams, tik organizatoriui; vertimai pažymėti skaičiais. 
 

Vertimus vertino ir ekspertai – patyrę vertėjai. Jų išvados paskelbtos LLVS tinklalapyje virš vertimų.  

 

 

 

Laureatais skelbiame šias konkurso dalyves:

 

LOT1 – Viktė Tamošaitytė

 

FR1 – Vilija Rose

 

Paskatinamųjų prizų nusipelnė:

 

SGR2 – Karolis Manfreds Lyvens

 

ND2 – Kęstutis Valeika

 

NGR13 – Milda Valantiejūtė

 

SL1 – Kotryna Nebeskaja

 

DE3 – Ieva Drungilaitė

 

 LAT6 – Evelina Jurgutienė

 

LAT7 – Evija Lipartė

 

LAT10 – Ernesta Kazakėnaitė

 

EN8 – Rita Pratkelytė

 

EN31 – Austėja Grigalavičiūtė

 

ISP13 – Jūratė Naujalytė

 

ISP14 – Ilma Dunderienė

 

RU5 – Eglė Trinkutė

 

RU8 – Julija Božičko

 

RU15 – Daiva Macijauskė

 

FR11 – Milda Žalgevičiūtė

 

FR14 – Jurga Haenel

 

SV2 – Lukrecija Kilė

 

SV3 – Aurelija Mockutė

 

 

 

SVEIKINAME!
 
Visiems išvardintiesiems ir išvardintosioms atiteks po LLVS atminimo dovanėlę ir diplomėlį,
jie bus įteikti lapkričio 29 d. 19 val. „MintVinetu“ knygyne, Šv. Ignoto 16/10.


KONKURSO TEKSTŲ ORIGINALAI, JŲ VERTIMAI IR EKSPERTŲ IŠVADOS

Anglų >

Prancūzų >

Vokiečių >

Italų >

Ispanų >

Lotynų >

Naujoji graikų >

Senoji graikų >

Rusų >

Lenkų >

Latvių >

Slovėnų >

Nyderlandų (olandų) >

Islandų >

Norvegų >

Suomių >

Švedų >

Danų >

Turkų >

Kinų >


KONKURSO „Noriu versti“ 2012 TAISYKLĖS

1. Konkurse gali dalyvauti dar nė vienos grožinės ir humanitarinės literatūros knygos neišvertę ir sutarties su jokia leidykla nepasirašę asmenys. Konkurso dalyvių amžius neribojamas.
2. Vertimai privalo būti atlikti savarankiškai ir neredaguoti kitų asmenų. Galima naudotis žodynais ir kitomis informacijos priemonėmis. Konkursas neskirtas užsienio kalbos žinioms tikrinti.
3. Vienas asmuo gali atsiųsti kelių kalbų tekstų vertimus, tačiau atskirais el. laiškais.
4. Organizatoriai gali atsisakyti priimti nebe pirmą kartą dalyvaujančiųjų šiame konkurse vertimus. Ankstesnių konkursų „Noriu versti“ laimėtojai, laimėję ir šį konkursą, prizais nebeapdovanojami.
5. Konkurso dalyvis, registruodamasis ir atsiųsdamas vertimą, automatiškai sutinka, kad jo vertimas būtų  publikuojamas LLVS tinklalapyje.
6. Konkurso dalyviai, siųsdami vertimą organizatoriui, el. laišką turi pasirašyti tikrais vardu ir pavarde, taip pat nurodyti el. pašto adresą, telefono nr., miestą, kuriame šiuo metu gyvena, dalyvavimo konkurse tikslą. El. laiške privaloma parašyti, kurios kalbos teksto vertimas siunčiamas. Pageidautina, bet neprivaloma ir kita informacija apie dalyvį: jo amžius, specialybė, užsiėmimas (darbas/ mokslas), kur mokėsi užsienio kalbos (-ų). Vertimas turi būti atsiųstas Word (doc) dokumentu, rinkmenos pavadinimo ir formatavimo keisti negalima. 7. Organizatorius, el. paštu gavęs vertimą, jo autoriui nusiunčia patvirtinimą ir dalyvio numerį. Numeris suteikiamas chronologine tvarka.
8. Dalyvių vardai ir pavardės nebus žinomi nei publikai, nei ekspertams, tik organizatoriui.
9. Kol vertimai skelbiami ir vyksta jų aptarimas tinklalapyje, jų autoriai negali viešai atskleisti savo tapatybės.
10. Komentuoti vertimus gali kiekvienas. Nekultūringi, konkursui kenkiantys bei dalyvius klaidinantys komentarai trinami.
11. Vertimo kokybė vertinama lyginant jį su originalu ir tikrinant, ar vertimas atitinka originalo turinį bei formą ir ar tam suteikta tinkama lietuviška išraiška.
Vertinimo gairės >>.
12. Dalyvis bet kada gali pasitraukti iš konkurso, kreipdamasis į organizatorių el. paštu
llvs.konkursas.noriuversti@gmail.com. Tokiu atveju vertimas šalinamas iš konkurso tinklalapio.
13. Ekspertų išvados skelbiamos LLVS tinklalapyje. Individualių recenzijų kiekvienam dalyviui pateikti LLVS neįsipareigoja.
14. Jeigu keli tos pačios kalbos teksto vertimai bus vienodai geros kokybės, gali būti skelbiami daugiau nei vienas laureatas.
15. Jeigu nė vienas kurios nors kalbos teksto vertimas nebus pakankamai geros kokybės, laureatas renkamas nebus.
16. Konkurso laureatai niekuo neįpareigojami.
17. Itin prasti vertimai į konkursą neįtraukiami.
18. Jeigu paaiškės, kad geriausio vertimo autorius jau yra išvertęs bent knygą arba konkurso tekstą išvertė padedamas kitų asmenų, jis neteks laureato vardo.
19. Organizatorių sprendimai yra galutiniai ir neginčijami.
20. LLVS pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti taisykles. Apie pakeitimus bus skelbiama LLVS svetainėje, pakeitimai įsigalios nuo paskelbimo dienos.
21. Kopijuoti ir kitur skelbti ar kitaip panaudoti konkurso tekstus – tiek originalus, tiek vertimus – draudžiama.

Vienintelis tikras informacijos apie konkursą šaltinis – Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos tinklalapis
www.llvs.lt


Projektą remia LR Kultūros ministerija

 

 

 

Nariams

Naujienlaiškis