Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga
2007 m. rugsėjo 28 d.Taikomosios dailės muziejuje surengė

Šv. Jeronimo – Tarptautinės vertėjų dienos šventę.

LR kultūros ministerijos sekretorius Rolandas Kvietkauskas tarė sveikinimo žodį vertėjams jų profesinės šventės proga >>

Buvo įteiktos dvi Šv. Jeronimo premijos

 LR kultūros ministerijos ir Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos  įsteiga Šv. Jeronimo premija lietuvių literatūros vertėjui skiriama už profesionaliai, meniškai į užsienio kalbą išverstus kūrinius, už lietuvių literatūros populiarinimą užsienyje. Premijos tikslas – įvertinti ir skatinti lietuvių literatūros vertėjo darbą ir indėlį į tarptautinius kultūros mainus, Lietuvos nacionalinės kultūros sklaidą užsienyje, patrauklaus Lietuvos valstybės įvaizdžio kūrimą.

Šiemet vertinimo komisija – VšĮ „Lietuviškos knygos“ direktorė Aušrinė Jonikaitė, rašytojai Vladas Braziūnas, Eugenijus Ališanka, LR kultūros ministerijos vyriausioji specialistė Aida Dobkevičiūtė-Džiovėnienė ir LLVS pirmininkė Jurgita Mikutytė – 2007 m. Šv. Jeronimo premiją lietuvių literatūros vertėjui skyrė vertėjui į italų kalbą

Pietro Umberto Dini
 
už profesionaliai ir meniškai išverstus lietuvių literatūros kūrinius, už indėlį į lietuvių literatūros ir kalbos populiarinimą Italijoje.
 
Prof. dr. Bonifacas Stundžia perskaitė laudatio laureato garbei >>
 
Laureatas tarė padėkos žodį >>
 
Plačiau apie Pietro U. Dini >>
 
Šiemet  Šv. Jeronimo premijai už lietuvių literatūros vertimus taip pat buvo pasiūlyti Talrids Rullis (į latvių k.), Markus Roduner (į vokiečių k.), Jonas Zdanys (į anglų k.), „Ariel“ leidyklos Mikaelio Nydahlo vertėjų grupė (į švedų k.), Agnieszka Rembiałkowska (į lenkų k.).
 
 *  *  *
Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos 2005 m. įsteigta Šv. Jeronimo premija skiriama grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjui už pastarųjų trejų metų profesionaliausiai, meniškiausiai į lietuvių kalbą išverstus kūrinius, taip pat atsižvelgiant į nuopelnus vertėjo profesijai, meniniam vertimui, meninio vertimo teorijai ir kritikai, vertėjų ugdymui. Premijos tikslas – pripažinti ir skatinti vertėjo kaip menininko darbą ir indėlį į Lietuvos kultūrą, literatūrą ir kalbą, kultūrų dialogą, pasaulio elitinės literatūros leidybą, kelti literatūros vertėjų profesijos prestižą.
 
Vertinimo komisija – vertėjai Diana Bučiūtė, Laimantas Jonušys (pirmininkas), Audrius Musteikis, Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Rita Miliūnaitė ir VU Skandinavistikos centro lektorė dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė, - susipažinusi su 9 kandidatų išverstais kūriniais ir nuopelnais, 2007 m. Šv. Jeronimo premiją skyrė

Valdui V. Petrauskui

 už reikšmingus pastarųjų trejų metų darbus – talentingai išverstus Gabrielio Garcíos Márquezo, José Saramago, Margaret Atwood, Isabelės Allendės romanus, už ilgametį geriausios Lotynų Amerikos ir kitų kraštų literatūros skleidimą Lietuvoje, už svarų indėlį į vertimo meno plėtotę, už vertėjams svarbių žodynų rengimą.
 
Buvo perskaityta Laimanto Jonušio laudatio laureato garbei >>
 
Valdo V. Petrausko padėkos žodis >> (laureatui, deja, negalėjus atvykti, jo kalbą perskaitė LLVS pirmininkė)
 
Apie Valdą V. Petrauską >>
 
* * *


Po oficialiosios dalies koncertavo vokalinė grupė „Jazz Island“, vadovaujama Artūro Noviko.

***
 
Rėmėjai: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ∙ LR kultūros ir sporto rėmimo fondas ∙ Vilniaus miesto savivaldybė

Nariams

Naujienlaiškis