Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos

BIČIULIŲ PREMIJOS

SKYRIMO NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. LLVS Bičiulių premiją (toliau – premija) steigia Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga (toliau - LLVS).
2. Premija skiriama asmeniui arba organizacijai, per pastaruosius vienus metus ypač nusipelniusiems meniniam vertimui ir vertėjo profesijai.
3. Premijos tikslas – įvertinti laureato darbą ir indėlį į literatūros vertimo meną, populiarinimą ir sklaidą.
4. Laureatui įteikiamas diplomas ir atminimo dovana.
5. Premija teikiama per Vilniaus knygų mugę ar kitu metu.

II. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

6. Kandidatūras premijai gauti gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys.
7. Siūlymai pateikiami LLVS valdybai iki vasario 15 d.
8. Premiją skiria LLVS valdyba. Svarstyme negali dalyvauti tų metų nominantai.
9. Valdyba svarsto kandidatų veiklą, jų nuopelnus ir išrenka laureatą.
10. Laureatas išrenkamas likus dviems savaitėms iki Vilniaus knygų mugės.


Pastaba:
Premija gali būti skiriama, pvz., kritikui, žurnalistui, redaktoriui, pedagogui, bibliotekininkui ar bibliotekai, kalbininkui, leidyklai ar leidėjui etc.

                    

Arvydo Ališankos skulptūros 2007, 2008, 2009, 2010

 

Nariams

Naujienlaiškis