Titulinis
 
 

 
Spausdinti
Lietuvių literatūros vertėjų į vokiečių kalbą ir
vokiečiakalbės literatūros vertėjų į lietuvių kalbą
dirbtuvės 2007 m. gegužės 24-28 d. Nidoje
 
VEDĖJAI IR DALYVIAI
 
 
Dirbtuvių vedėjai
 
THOMAS BROVOT
  
Gimė 1958 08 09 Kiolne, gyvena Berlyne. Studijavo romanistiką ir politologiją. Nuo 1989 m. verčia iš ispanų k. į vokiečių kalbą. 1997-2004 m. buvo Vokietijos literatūros vertėjų sąjungos valdybos narys. Nuo 1999 m. Vokietijos vertėjų fondo valdybos narys. Nuo 1997 m. veda įvairias vertėjų dirbtuves ir seminarus. Su kolega įkūrė pirmąją agentūrą literatūros vertėjams „Brovot & Klöss“.
 
Pagrindiniai vertimai:
Juan Goytisolo: Quarantäne; Engel und Paria; Die Marx-Saga; Das Manuskript von Sarajevo; Weder Krieg noch Frieden; Ein algerisches Tagebuch; Landschaften eines Krieges: Tschetschenien;
Octavio Paz: Lektüre und Kontemplation;
Alberto Ruy Sánchez: Octavio Paz, Leben und Werk;
Federico García Lorca: Doña Rosita; Sobald fünf Jahre vergehen; Carmen Posadas, Kleine Infamien, Suhrkamp 1991-2004;
Severo Sarduy: Kolibri; Woher die Sänger sind, Edition diá 1991/93;
Paco Ignacio Taibo II: Comeback für einen Toten; Der melancholische Detektiv, Rowohlt 1991/92;
Mario Delgado Aparaín: Die Ballade von Johnny Sosa, Luchterhand 1996;
José Pablo Feinmann: Die unmögliche Leiche, Kunstmann 1997;
Júlio Moreira: Requiem für einen Bösewicht, Beck & Glückler 1997;
Ana María del Río: Carmenoxid, FVA 1999;
Rolando Sánchez Mejías, Geschichten von Olmo, Schöffling 2003.
 
* * *
 
ANTANAS GAILIUS
 
Gimė 1951 04 11 Švendriškiuose, Jurbarko raj.
1973 m. baigė vokiečių filologijos studijas Vilniaus universitete. 1991-1994 leidyklos “Amžius” steigėjas, dalininkas, to paties pavadinimo laikraščio vyriausiasis redaktorius. Nuo 1994 m. laisvas rašytojas ir vertėjas.Nuo 2000 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Literatūros ir leidybos ekspertų komisijos pirmininkas. Nuo 2003 m. rugsėjo – Thomo Manno kultūros centro kuratoriumo pirmininkas. Lietuvių P.E.N. centro narys.
Verčia iš vokiečių kalbos nuo 1978 m.
 
VERTIMAI Į LIETUVIŲ KALBĄ
 
Iš vokiečių kalbos
 
V. Heidučekas. Atsisveikinimas su angelais. Vaga, 1978.
F. Kafka. Procesas. Vaga, 1981; PLB, 1994.
Z. Lencas. Kraštotyros muziejus. Vaga, 1983.
R. M. Rilkė. Maltės Lauridso Brigės užrašai. Vaga, 1985; Baltos lankos, 1997.
T. Manas. Daktaras Faustas. Vaga, 1988.
S. Cveigas. Marija Stuart. Mintis, 1989; S. Zweig. Marija Stiuart. Tyto Alba, 1999. 3-ioji patais. laida Tyto alba, 2006.
Dešimt austrų poetų. (Sudarymas ir dalies tekstų vertimas) Vaga, 1991. (Austrijos kultūros ministerijos paskatinamoji premija, 1993).
R. M. Rilke. Laiškai jaunam poetui. Regnum, 1992.
F. Kafka. Pilis. Vaga, 1994.
Th. Mann. Jokūbo istorijos. Alma littera, 1996.
Th. Mann. Jaunasis Juozapas. Alma littera, 1996.
F. Kafka. Laiškas tėvui. Vyturys, 1997.
P. Huchel. Devintoji valanda. Aidai, 1998.
R. M. Rilke. Duino elegijos. Aidai, 1998.
R. M. Rilke. Auguste Rodin. Aidai, 1998.
F. Schiller. Laiškai apie estetinį žmogaus ugdymą. LRS leidykla, 1999.
Th. Mann. Juozapas Egipte. Alma littera, 1999.
S. Freud. Gedulas ir melancholija. Anapus malonumo principo. Ego ir Id. Vyturys, 1999.
P. Oelker. Mirtis prie muitinės. Baltos lankos, 1999.
S. Zweig. Žozefas Fušė. Tyto alba, 2000.
J. Bobrowski. Apsakymai. (Sudarymas ir didžiosios dalies vertimas.) LRS leidykla, 2000.
H. Ullrich. Baubų vieta palovy. LRS leidykla, 2000.
„Niekur nė takelio“. Thomas Mannas Nidoje. Parengė Thomas Sprecher. (Marbacher Magazin, Sondernummer 89/2000, lietuvių ir vokiečių k.) – Nida – Vilnius – Marbach, Deutsche Schillergesellschaft.
D. Schwanitz. Ką turi žinoti kiekvienas išsilavinęs žmogus. (Kartu su V. Kvietkausku). Tyto alba, 2001.
Michael Krüger. Himelfarbo sugrįžimas. Tyto alba, 2001.
Michael Krüger. Prieš pat perkūniją. Eilėraščiai. Aidai, 2003.
Thomas Mann. Juozapas maitintojas. Alma littera, 2003.
Erich Auerbach. Mimezis. Baltos lankos, 2003.
 Michael Krüger. Turino komedija. Versus aureus, 2007.
 
Iš nyderlandų kalbos
 
Nyderlandų novelės. Vaga, 1990.
P. van Loon. Siaubų autobusas. Lietus, 1995.
P. van Loon. Siaubų autobusas 2. Lietus, 1995.
J. Huizinga. Viduramžių ruduo. Amžius, 1996.
A. M. G. Schmidt. Viplala. Lietus, 1997.
J. Huizinga. Erazmas. Aidai, 2000.
J. A. Kossmann-Putto, E. H. Kossmann. Žemutiniai kraštai. Šiaurės ir Pietų Nyderlandų istorija. Rekkem, Stichting Ons Erfdeel vzw., 2000.
A. M. G. Schmidt. Viplala grįžta. Lietus, 2001.
Paul Koeck. Po siestos. Tyto alba, 2004
Paul Claes. Feniksas. Rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
Ger Groot. Dvi sielos. Pašnekesiai su šiuolaikiniais filosofais. Aidai, 2004.
Miriam van hee. Gervuogių skynimas. Eilėraščiai. Aidai, 2004.
Mark Boog. Retai kada šitaip aiškiai gebėjom įžvelgti. Eilėraščiai. Aidai, 2004.
Matthijs van Boxsel. Kvailybės enciklopedija. Aidai, 2005.
 
Daug A. Gailiaus vertimų taip pat buvo publikuota žurnaluose, almanachuose ir laikraščiuose.
 
* * *
 
JURGITA MIKUTYTĖ
 
Gimė 1973 10 08 Vilniuje.
1996 m. Vilniaus universitete baigė vokiečių filologijos bakalauro, 1998 m. visuotinės literatūros magistro studijas. 19982001 m., gavusi Zalcburgo žemės vyriausybės stipendiją, studijavo Zalcburgo universitete (Austrija). 2001 092003 06 VU Vertimo studijų katedroje ir Vokiečių filologijos katedroje dėstė meninį vertimą, stilistiką, vokiečiakalbę literatūrą ir kt. 2003 022004 05 dirbo Lietuvos rašytojų sąjungos tarptautinių programų direktore. Lietuvių PEN centro  narė. 2004 m. apdovanota Austrijos bundeskanclerio premija už Ingeborg Bachmann romano Malina vertimą. Kartu su kolegomis 2004 m. gegužės mėn. įkūrė Lietuvos literatūros vertėjų sąjungą ir yra jos pirmininkė.
 
VERTIMAI
 
Knygos
Max Frisch. Tarkim, aš Gantenbainas. Rašytojų sąjungos leidykla, 1998.
Ingeborg Bachmann. Malina. RS leidykla, 2000.
Marlen Haushofer. Siena. Tyto alba, 2004.
Wilhelm Genazino. Skėtis šiai dienai. Alma littera, 2005.
Thomas Bernhard. Senieji meistrai. Pasviręs pasaulis, 2005.
Pjesės
Thomas Bernhard. Minetis. Naujosios dramos akcijai 2003. Rež. S. Račkys (Publikuota: Krantai, 2003 (4)).
Vasilij Kandinsky. Geltonas skambesys. Scenos kompozicija. Kultūros barai, 2003, Nr. 8/9.
Thomas Bernhard. Teatralas. Rež. S. Jačėnas. Teatro projektai, 2006.
  
Knygos Šveicarų literatūra: rinktiniai tekstai sudarymas (Vokiečių ir lietuvių kalbomis. Saulės delta, 2002).
 
G. Heymo, Th. Bernhardo, P.Handkės, P.Stammo, W.Genazino, A.Geigerio apsakymų ar esė vertimų bei įvairių straipsnių apie vokiečiakalbę literatūrą publikacijos periodikoje. Straipsniai apie meninio vertimo metodiką tinklalapyje www.llvs.lt.
 
 
Lietuvių literatūros vertėjai į vokiečių kalbą:
 
CORNELIUS HELL
 
Gimė 1956 m. Zalcburge. Studijavo germanistiką ir katalikiškąją teologiją. Nuo 1993 m. gyvena Vienoje. 1984–1986 m. Vilniaus universitete dėstė vokiečių kalbą ir austrų literatūrą. Nuo 1990 m. nepriklausomas rašytojas, žurnalistas ir vertėjas, o 1991–1993 m. taip pat ir Zalcburgo literatūros forumo „Leselampe“ vadovas. 1990–1992 m. Zalcburgo universitete dėstė lietuvių kalbą. 1992-2005 m. dėstė vokiečių poetiką Zalcburgo Mocarteume. Nuo 2002 m. austriško savaitraščio „ Die Furche“ kultūros daliesredaktorius.
C. Hell parašė gausybę esė, literatūros kritikos straipsnių ir parengė apie 150 laidų ORF ir Bavarijos radijo stotims. 1996 m. jam įteikta Austrijos valstybinė premija už mokslinę publicistiką, o 2004 m. Lietuvos rašytojų sąjunga C. Helliui įteikė „Poezijos pavasario“ prizą už lietuvių poezijos vertimus į vokiečių kalbą. Tais pačiais metais apdovanotas Lietuvos Respublikos ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi. 2006–2007 m. Vienos universitete jis skaito paskaitų ciklą „Literatūra ir kultūra Lietuvoje nuo valstybės atkūrimo (1918 m.)“.
 
LIETUVIŲ LITERATŪROS KŪRINIŲ VERTIMAI Į VOKIEČIŲ KALBĄ
 
Cornelius Hell; Antanas Gailius (leidėjai). Das Stieropfer: Erzählungen aus Litauen. Salzburg: Otto Müller, 1991.
Ištraukos iš R. Gavelio romano „Vilniaus Pokeris“, publikuotos „Literatur und Kritik“, 269/270 (November 1992), p. 50-53 ir „SALZ. Zeitschrift für Literatur“, Heft 73 (September 1991), p. 16-21.
Markas Zingeris. Eilėraščiai. SALZ. Zeitschrift für Literatur, September 1991, Heft 73, p. 8-9.
Laima Laukaitė-Surgailienė. Reisen nach Litauen. Knygoje: Nicole Brögmann: Marianne von Werefkin. Œvres peintes 1907-1936. Fondation Neumann, Gingins 1996.
E. Ališankos, L. Katkaus, H. Kunčiaus eilėraščiai ir proza. Europaexpress. Einliterarisches Reisebuch (leidėjai: Thomas Wohlfahrt und Christiane Lange), Frankfurt am Main: Eichborn, 2001, p. 181-197; p. 554-558.
Jonas Kubilius. Literatur in Freiheit und Unfreiheit. Litauische Literatur von der Staatsgründung bis zur Gegenwart. (versta kartu su L. Pestal). Oberhausen: Athena, 2002.
A. Nykos-Niliūno, A. Mackaus, V. Bložės, N. Miliauskaitės eilėraščiai. Akzente, Oktober 2002, Heft 5.
Meldung über Gespenster. Erzählungen aus Litauen. (Vertėjas ir leidėjas C. Hell). Salzburg: Otto Müller, 2002.
Antanas A. Jonynas. Mohnasche (Aguonų pelenai). Gedichte. Oberhausen/Vilnius: Athena/Vaga, 2002.
„Pause am Straßenrand. Ein Dankeswort an die französischen Geografen“. Esė. Knygoje:Passagen. Helvetia Kulturmagazin, 2004, Nr. 36, p. 34-41.
R. Šerelytės, A. A. Jonyno, R. Valatkos esė. Publikuota: Süddeutsche Zeitung, Die Presse, St. Gallener Tagblatt , Die Furche.
R. Stankevičiaus, K. Platelio, D. Kajoko, D. Čepauskaitės eilėraščiai svetainei www.lyrikline.org.
T. Marcinkevičiūtės eilėraščiai. Top 22 Teil II "the only way is up..." (Leidėjas W. Kühn). Edition Aramo: Krems/Stein, 2005, p. 246-266.
Mariaus Ivaškevičius. „Der Nachbar“. Pjesė. Neue Dramen. Osteuropäisches Theater. Eine Anthologie. Projekt Internationales TheaterInstitut der UNESCO – Centrum Österreich. KulturKontakt Austria. Österreichischer Bühnenverlag Kaiser & Co. Band 1 Hrsg. v. Helga Dostal. Wien , 2006, p.13–77.
 
Nepublikuoti vertimai
B. Mar ir D. Zelčiūtės eilėraščiai
G. Radvilavičiūtės esė
S. Parulskio ir M. Zingerio romanų skyriai
Marius Ivaškevičius. Madagaskaras. Festivaliui Wiener Festwochen 2005.
 
* * *
 
MARKUS RODUNER
 
Gimė 1967 02 06 Šveicarijoje. Studijavo Naujųjų Artimųjų Rytų , slavų ir baltų kalbų filologijas bei islamistiką, istorinę-lyginamąją kalbotyrą, senąją rusų kalbą Berno universitete. 1991 m. lankė lituanistikos kursus, 1999-2000 m. vėl stažavo Vilniaus universitete. Nuo 2002 m. rašo daktaro disertaciją. 1990-1999 m. su protarpiais dirbo vokiečių kalbos mokytoju Lietuvoje ir Šveicarijoje. 1992 m. buvo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Spaudos ir informacijos skyriaus trečiasis sekretorius. 1998-2000 ir 2001–2002 m. buvo Šveicarijos mokslo fondo aprobuotų projektų mokslinis asistentas. 2000-2001 m. „Swiss Baltic Net“ / Gebert Rüf fondo projekto „Literatūriniai Šveicarijos ir Lietuvos ryšiai“ vadovas. Nuo 2005 m. Lietuvių kalbos instituto gramatikos skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas. Nuo 2004 m. rengia festivalį „Europos literatūros dienos Šiauliuose“.
 
LIETUVIŲ LITERATŪROS KŪRINIŲ VERTIMAI Į VOKIEČIŲ KALBĄ:
 
Markus Roduner (parengė ir vertė). Nuo Bodeno iki Lemano ežero. Lietuvių rašytojų tekstai apie Šveicariją (Vom Bodensee zum Lac Léman. Texte litauischer Schriftsteller über die Schweiz). Šiauliai: Saulės delta/Zürich: Werd Verlag, 2001, p. 192 .
Jurga Ivanauskaitė. Ištrauka iš Von Träumen verweht (Sapnų nublokšti). Romanas. Knygoje: Zwischen Vilnius und Bern. Schweizerisch-litauisches Lesebuch. Šiauliai: Saulės delta/Zürich: Werd Verlag, 2002, p. 395–398.
Jurga Ivanauskaitė. Die Regenhexe (Ragana ir lietus). Romanas. München: dtv, 2002, p. 300.
Jurgis Kunčinas. Wasserleichen können nicht schwimmen. Der Nemunas bei Alytus. (Skenduoliai nemoka plaukti; Nemunas ties Alytumi). Novelė.
Ričardas Gavelis. Ištrauka iš Quartett der verlorenen Träume (Prarastų godų kvartetas). Romanas. Zeitschrift für Kulturaustausch 03/02.
Werner Marti. Mykolui atsibodo (Em Chläis verleidet’s). Knygoje: Max Schweizer (leidėjas). Nuo Vilniaus iki Berno. Vilnius: Rašytojų sąjungos leidykla, 2003. (Versta iš Berno vokiečių tarmės).
Kurt Marti. Da geht ein Mensch/Štai eina žmogus/Dert geit e Mönsch/Va ain žmogs. Eilėraščiai. (Vokiečių ir lietuvių kalbomis bei Berno vokiečių ir Šiaurės panevėžiškių tarmėmis). (Versta kartu su V. Braziūnu, sudaryta M. Roduner). Šiauliai: Saulės delta, 2004.
Jurga Ivanauskaitė. Placebo (Placebas). Romanas. München: dtv, 2005.
Dumenic Andry. Vietinė kaitra (Ardur locala) ;Sandalizmas (Sandalissem). Novelės. K Po šiaurės dangum. Europos literatūros dienų Šiauliuose 2004 tekstųalmanachas. (Sudarė Markus Roduner). Šiauliai: Saulės delta, 2004, p. 158–163. (Versta iš retoromanų kalbos).
Rut Bernardi. Paulius (Paul); Ivuere prarado savo tapatybę (Ivuere à perdù si identità). (Versta iš ladinų kalbos). Po šiaurės dangum. Europos literatūros dienų Šiauliuose 2004 tekstųalmanachas. Šiauliai: Saulės delta, 2004, p. 48–53.
Donaldas Kajokas. Mirusiųjų (Von den Toten); Daiva Čepauskaitė. Lopšinė mylimajam (Wiegenlied für den Liebsten); Žagrakalytė, Agnė. (jo) kompiuteris ir (jos) popieriai ((sein) Computer und (ihre) Papiere). Lichtungen. Zeitschrift für Literatur, Kunst und Zeitkritik, nr. 100, 2004.
Agnė Žagrakalytė. 10 eilėraščių. http://www.lyrikline.org.
Jurga Ivanauskaitė. Prosalesung  (Prozos skaitymas). Novelė . ProsaLesung. Almanach zu den europäischen Literaturtagen 2004 in Šiauliai. Söhrewald: Perkunas, 2005, p. 67–77.
Laura Sintija Černiauskaitė. Ein Ereignis (Įvykis); Wie man Kinder macht (Kaip daromi vaikai). Novelės. Europos literatūros dienų Šiauliuose 2004 tekstųalmanachas. Šiauliai: Saulės delta, 2004, p. 78–89.
Jolita Skablauskaitė. Meine Mutter Astrancija (Mano motina Astrancija). Kampfsportklub (Kovos klubas). Die Ciudad-Victoria-Straße (Siudad Viktorijos gatvė). Novelės. Europos literatūros dienų Šiauliuose 2004 tekstųalmanachas. Šiauliai: Saulės delta, 2004, p. 91–99.
Sigitas Parulskis. Ištrauka iš Doryphora (Doriforė). Romanas. Europos literatūros dienų Šiauliuose 2004 tekstųalmanachas. Šiauliai: Saulės delta, 2004, p. 101–111.
Juozas Erlickas. Er war kein Schneider (Jis nebuvo siuvėjas); Geschichte mit Zähnen (Novelė su dantimis). Geschichte über eine   Geschichte (Novelė apie novelę). Helfen Wissenschaft und Künste die Sitten zu verbessern (Ar mokslas ir menas padeda gerinti papročius?). Neue Geschichte über das Eheleben (Nauja novelė apie vedybinį gyvenimą). Europos literatūros dienų Šiauliuose 2004 tekstųalmanachas. Šiauliai: Saulės delta, 2004, p. 113–117.
Herkus Kunčius. Hühnengrab in Rosa (Gaidžių milžinkapis). Romanas. Europos literatūros dienų Šiauliuose 2004 tekstųalmanachas. Šiauliai: Saulės delta, 2004 p. 119–130.
Rimantas Kmita, Mindaugas Valiukas. Secesja. Eilėraščiai. Zeitschrift für Kunst, Kultur und Gegenwart, 2005, nr. 2.
Tomas Venclova; Kornelijus Platelis, Sigitas Parulskis, Marcelijus Martinaitis. Secesja. Eilėraščiai. Zeitschrift für Kunst, Kultur und Gegenwart, 2006, nr. 4.
Rimantas Kmita. Secesja. Eilėraščiai. Zeitschrift für Kunst, Kultur und Gegenwart, 2006, nr. 5.
 
Bus publikuota šiemet:
Markus Roduner (sudarė). Lirica rumantscha/Lirica ladina/Poesie furlane/Retoromanų poezija. (Grišuno retoromanų/Dolomitų ladinų ir friuliečių poezijos rinktinė). (Versta kartu su V. Braziūnu ir A. A. Jonynu). Šiauliai: Saulės delta, 2007.
Balys Sruoga. Der Wald der Götter. Langenthal: BaltArt, 2007.
 
Kitos literatūrinės publikacijos
Markus Roduner (sudarė). Po šiaurės dangum. Europos literatūros dienų Šiauliuose 2004 tekstų almanachas. Šiauliai: Saulės delta, 2004.
Markus Roduner (sudarė). Po šiaurės dangum II. Europos literatūros dienų Šiauliuose 2006 tekstų almanachas. Šiauliai: Saulės delta, 2006.
Markus Roduner (sudarė). Zem ziemeļu debesīm II. (Europos literatūros dienų Šiauliuose 2006 tekstų almanachaslatvių kalba).  Šiauliai: Saulės delta, 2006.
Markus Roduner (sudarė). Põhjataeva all II. (Europos literatūros dienų Šiauliuose 2006 tekstų almanachasestų kalba). Šiauliai: Saulės delta, 2006.
 
* * *
 
EDITA WERNER
 
Gimė 1946 m. Lietuvoje, 1959 m. persikėlė į Vokietiją. Ten studijavo slavistiką, istoriją ir politologiją. 1974-1993 m. dirbo mokytoja. 1992 m. su vyru įkūrė firmą capella-software GmbH (kompiuterinės programos muzikantams). 1989 m. laisvalaikiu ėmė versti lietuvišką literatūrą. 2001 m. kartu su vyru įkūrė leidyklėlę Perkunas-Verlag, kurioje leidžiami lietuvių literatūros kūriniai vokiečių kalba, 2002 m. išleido pirmąjį leidinį – antologiją „Zwischen allen Stühlen“, 2004 m. – antologiją „ProsaLesung“, netrukus išleis lietuvių liaudies pasakų rinkinį.
 
LIETUVIŲ LITERATŪROS KŪRINIŲ VERTIMAI Į VOKIEČIŲ KALBĄ
 
Antologijoje „Zwischen allen Stühlen“ (Perkunas- Verlag, 2002):
Birutė Baltrušaitytė. Im Jahre 1666.
Kristijonas Donelaitis. Jahreszeiten (Auszüge).
Juozas Erlickas. Worte an die Wand.
Ričardas Gavelis. Ohnhand.
Romualdas Granauskas. Rot auf Weiss .
Dalia Grinkevičiūtė. Litauer an der Laptev-See (1988). Erinnerungen (1950).
Jurga Ivanauskaitė. Wie man die Angst nährt.
Renata Šerelytė. Gedichte einer Heizerin.
Bitė Vilimaitė. Das Rubensjahr. Alte Frau mit Bündel. Die Zauberin. Das Messer und der Handschuh.
Markas Zingeris. Das große Nachtmahl. So sangen sie damals in der Freiheitsallee. Herbstgespinste. Meine arme, arme TanteRozalija.
Juden in Litauen. Erst Zufluchtsstätte, dann Massengrab.
Kleinlitauen - Wiege des frühen litauischen Schrifttums.
Das Sprachdenkmal "Die Jahreszeiten" von Kristijonas Donelaitis.
 
Almanache „ProsaLesung“ (Perkunas-Verlag, 2004):
Birutė Jonuškaitė. Auf nach Europa!
Mykolas Sluckis. Unterwegs.
Markas Zingeris.Meine arme, arme Tante Rozalija.
 
Netrukus pasirodysiančiame Lietuvių liaudies pasakų rinkinyje:
Eglė žalčių karalienė, Šalčio dovanos, Devynios marčios ir sesuda, Skripka iš liepelės, Mildutė, Jonukas ir ragana, Paliktas kūdikis, Joniukas ir Elenėlė, Vandenų, rankšluosčių ir įnagių dvaras, Auksaplaukis ir Auksažvaigždė, Devyni broliai ir jų sesuo Elenytė, Baltas vilkas
Brolio sužadėtinė, Gyvatė pati, Dailidė, perkūnas ir velnias.
 
* * *
 
KLAUS BERTHEL
  
Gimė 1952 m. Eizenache. Studijavo Erfurto pedagoginėje aukštojoje mokykloje dailę ir germanistiką. Vėliau 2 metus dirbo mokytoju, 1979–1994 m. moksliniu bendradarbiu klasikinės vokiečių literatūros institute Veimare, dar vėliau – Anna Amalia bibliotekoje. Nuo 1994 m. laisvas vertėjas. Nuo 2001 m. gyveno Vilniuje, 2007 m. persikėlė į Plungę ir dirba Vokiečių ir lietuvių kultūros centre.
 
LIETUVIŲ LITERATŪROS VERTIMAI Į VOKIEČIŲ KALBĄ
 
Teodoras Četrauskas. Irgendwas, irgendwie, irgendwo. Ironische Stadtgeschichten. Athena, 2001.
Ričardas Gavelis. Friedenstaube. Sieben Wilnaer Geschichten. Athena, 2001.
Arvydas Šliogeris. Post Scriptum. Aus einem philosophischen Tagebuch. Athena, 2001.
Jurgis Kunčinas. Mobile Röntgenstationen. Roman. Athena, 2002.
Teodoras Četrauskas. Als ob man lebte. Ein heroisches Märchen. Athena, 2002.
Leonardas Gutauskas. Briefe aus Viešvilė. Roman. Athena, 2002.
Vierzehn Litauische Poeten. Eine Anthologie. Athena/Vaga, 2002.
Annaberger Annalen: Jahrbuch über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen. Nr. 10, 2002. (Šio žurnalo numerio sudarytojas ir vertėjas).
Eugenijus Ališanka. Aus ungeschriebenen Geschichten: Gedichte in zwei Sprachen Litauish und Deutsch. DuMont, 2005.
Vytautas Bubnys. Der Gast. Roman. Athena/Vaga, 2006.
Klaus Berthel (autorius ir vertėjas), Teodoras Četrauskas. Atspindžiai. Ar būna pas jus pavasaris?. Vaga, 2004.
Brücken/Tiltai 1:Ein Almanach zeitgenössischer litauischer Prosa. Vaga, 2004. (Sudarytojas ir vertėjas).
Brücken/Tiltai 2: Ein Almanach zeitgenössischer litauischer Prosa. Vaga, 2006. (Sudarytojas ir vertėjas).
Z. Zinkevičius, A. Luchtanas, G. Česnys. Woher wir stammen: Der Ursprung des litauischen Volkes. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006.
 
Poezijos vertimai Vokietijos literatūros žurnaluose „Sinn und Form“, „Die Horen“ ir kt.
 
* * *
 
SILKE BROHM (Mala Vikaitė)
 
Gimė 1968 m. Berlyne. Studijavo rusų ir anglų filologijas bei indogermanistiką Berlyne, Halėje ir Vilniuje. Klaipėdoje ir Šilutėje dirbo kalbos ir kultūros asistente, o vėliau Europos Apšvietos epochos tyrimo centre Potsdame. Martino Liuterio universitete dėstė rusų literatūrą. Šiuo metu gyvena Leipcige, rašo disertaciją.
 
LIETUVIŲ LITERATŪROS KŪRINIŲ VERTIMAI Į VOKIEČIŲ KALBĄ
 
Gintaras Grajauskas. Knochenflöte (Kaulinė dūdelė). Gedichte. Leipzig: Edition Erata, 2003. (Versta kartu su Viktor Kalinke).
Laurynas Katkus. Tauchstunden (Nardymo pamokos). Gedichte. Leipzig: Edition Erata, 2003. (Versta kartu su Viktor Kalinke).
Herkus Kunčius. Ornament (Ornamentas). Roman. Leipzig: Edition Erata, 2005.
 
* * *
 
MAGDA WAGNER
 
Gimė 1980 11 28 Jenoje. Augo ir mokėsi skirtinguose Tiūringijos ir Bavarijos miestuose. Baigusi vidurinę mokyklą atliko 1 metų savanorišką socialinę praktiką neįgalių vaikų darželyje Miunchene. Pagal mainų su Kauno jaunimo organizacija „Actio Catholica Patria“ programą pirmą kartą susipažino su Lietuva, lietuvių kalba ir lietuviais. Nuo tada pradėjo mokytis lietuvių kalbos ir įstojo į baltistikos specialybę Greifswaldo universitete. Vieną mokslų semestrą stažavo Vilniaus universitete.
 
* * *
 
 
Vokiečiakalbės literatūros vertėjai į lietuvių kalbą:
 
VILIJA GERULAITIENĖ
 
Gimė 1958 09 28 Vilniuje.
1976 m. baigė Vilniaus 21-ąją vidurinę mokyklą. 1976–1981 m. studijavo Vilniaus universitete germanistiką. 1981–1986 m. dėstė Vilniaus užsienio kalbų kursuose, 1986–1993 m. dirbo Mokslo ir enciklopedijų leidybos institute moksline redaktore. Nuo 1993 m. Lietuvos istorijos institute mokslo darbuotoja, archeografijos specialistė.
 
VERTIMAI
 
Ole Hallesby. Apie maldą. Apyaušris, 1993.
Erna Dreyszas. Čigoniukas Rodnis. Apyaušris, 1994.
Patrick Süskind. Kvepalai. Alma littera, 1995 (1998, 2004).
Wilhelm Neuser. Kalvinas. Apyaušris, 1998.
Matas Pretorijus. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla. t.1: Prūsijos įdomybių santrauka. I knyga: Prūsijos onomasija, sudarė Ingė Lukšaitė, parengė Ingė Lukšaitė ir Vilija Gerulaitienė. Pradai, 1999.
Klaus Utz. Tu priklausai mums. Neįprasto elgesio vaikų integravimas. Presvika, 2001.
Keturi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai, parengė Vilija Gerulaitienė. Žara, 2002.
Palaiminga ta valstybė, kurią valdo išmintingi žmonės, Istorijos akiračiai. LII leidykla, 2004, p. 269–288 (Kėdainių liuteronų kunigo Heinricho Johanseno rankraštinis literatūrinis traktatas, dedikuotas kunigaikštytei Liudvikai Karolinai Radvilaitei).
Helmut Dietl, Patrick Süskind. Apie meilės paieškas ir suradimą. Pilnas filmo scenarijus su Helmuto Dietlo pratarme ir Patricko Süskindo pabaigos žodžiu. Alma littera, 2006.
Patrick Süskind. Kontrabosas. Alma littera, 2006. (Kartu su Violeta Šoblinskaite.)
 
Vertimai periodikoje
Hugo von Hofmannsthal. Sapnų surogatas. Trumpas samprotavimas. Literatūra ir menas, 2006 sausio 28 d.
Hugo von Hofmannsthal. Teisingumas. Šiaurės Atėnai, 2006-03-18.
Georg Heym. Grimasa. Šiaurės Atėnai, 2006-04-15.
Arthur Schnitzler. Našlys. Literatūra ir menas, 2006-05-19.
Hugo von Hofmansthal. 672-osios nakties pasaka. Šiaurės Atėnai, 2006-11-04. 
 
Vertimai į vokiečių kalbą
Su kitais: Potsdamas ir Karaliaučiaus kraštas. Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996.
Su kitais: Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas: tarptautinės parodos katalogas / Lietuvos dailės muziejaus leidinys, 2002.
 
* * *
 
LAURYNAS KATKUS
  
Gimė 1972 08 03 Vilniuje. Vilniaus universitete studijavo lietuvių filologiją, Vilniaus ir Leipzigo universitetuose – lyginamąją literatūrą. 1997–1999 m. dirbo redaktoriumi "Vagos" leidykloje. 2001–2002 m., gavęs DAAD stipendiją, stažavo Berlyno Laisvajame universitete. Išleido eilėraščių knygas „Balsai, rašteliai“ (1998) ir „Nardymo pamokos“ (2003). L. Katkaus eilėraščių versta į anglų, vokiečių, slovėnų, lenkų, latvių kalbas.
 
VERTIMAI
 
Knygos
Peter Burke. Renesansas. Istorinis veikalas. Pradai, 1992.
Europos mentaliteto istorija. Istorinis veikalas. (Kartu su kitais vertėjais.) Aidai, 1998.
Hildegard Müller. Katino sūris. Iliustruota knygelė vaikams. Vaga, 1998.
Susan Sontag. Apie fotografiją. Esė. Baltos lankos, 2000.
Peter Handke. Tamsią naktį išėjau iš tylių namų. Romanas. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.
Friedrich Hölderlin. Hiperionas. Romanas. Kn. Vokiečių romantikų romanai, Pasaulinės Literatūros Bibliotekos serijoje. Vaga, 2004.
Walter Benjamin. Nušvitimai. Esė rinktinė. Vaga, 2005.
Aleš Šteger. Poezija apsimoka. Eilėraščiai. (Vertimas iš slovėnų kalbos, kartu su Aurelija Krikščiūnaite). Kitos knygos, 2005.
 
Poezija, eseistika ir dramaturgija periodikoje (rinktinė)
Hugo von Hofmannsthal. Lordo Chandos laiškas. Esė. Naujasis židinys, 1996, nr. 3.
Edward Estlin Cummings. Eilėraščiai. Gintaro lašai, 1999 gegužės 12.
Gottfried Benn. Eilėraščiai. Kultūros barai, 2000, nr. 5.
Menke Katz. Eilėraščiai. Literatūra ir menas, 2001 balandžio 27.
Heiner Müller. Kvartetas. Pjesė. Metai, 2001, nr. 8–9.
Kerry Shawn Keys. Atžalos. Pjesė. Literatūra ir menas, 2003 rugpjūčio 29. (Kartu su M. Buroku)
Lutz Seiler. Eilėraščiai. Poetinio Druskininkų rudens almanachas, Vaga, 2003.
Gonsalo Rojas. Eilėraščiai. Kultūros barai, 2003, nr. 11. (Vertimas iš ispanų kalbos kartu su J. Katkuviene.)
 
* * *
 
AUSTĖJA MERKEVIČIŪTĖ
 
Gimė 1958 09 16 Kazlų Rūdoje. Vilniaus universitete studijavo taikomąją matematiką. Baigusi studijas dirbo Lietuvos mokslinės-techninės informacijos ir ekonominės analizės institute inžiniere ir Lietuvos mokslų akademijos Matematikos-kibernetikos institute vyr. inžiniere. 1990–1991 m. dirbo Vilniaus universiteto Estetinio lavinimo katedroje vyr. redaktore. 1995-2002 m. buvo režisierės Vegos Vaičiūnaitės muzikinių reginių trupės “Miraklis” aktorė ir dailininkė dekoratorė. Nuo 1992 m. verčia psichologinę, filosofinę, kultūrologinę, grožinę literatūrą iš vokiečių ir rusų kalbų.
 
VERTIMAI
                            
Viktor E. Frankl. Žmogus ieško prasmės. Katalikų pasaulis, 1997.
Sigmund Freud. Psichoanalizės įvadas. Paskaitos. Vaga, 1999.
Viktor E. Frankl. Nesąmoningas Dievas. Vaga, 2000.
Friedel Geisler. Psichodrama. Ištakos ir galimybės. Friskas, 2001.
Alfred Adler. Žmogaus pažinimas. Vaga, 2003.
Hermann Rauhe, Christian Demmer (sudarytojai). Kultūros vadyba. Tyto Alba, 2004.
 
Vertimai periodikoje
Elisabeth Lukas.Atsigręžk rūstybėje?” – Retrospekcijos klaida ir jos reikšmė psichoterapijai. Šiaurės Atėnai, 1997.04.05., Nr. 13 (357).
Viktor E. Frankl. Logoterapija ir teologija.  Šiaurės Atėnai, 1997.05.10., Nr.18 (362).
Vladimir Bibichin. Tylėjimas. Šiaurės Atėnai, 1997.06.07.
Roger Behrens. Hedonistinė ausis. Preliminarinės sąlygos muzikinių subkultūrų estetikai. Šiaurės Atėnai 1997.08.16., 08.23., 08.30., Nr.31-33 (375-377).
Viktor E. Frankl. Psichologizmo įveika. Šiaurės Atėnai, 1997.09.27., Nr.37 (381).
Erwin Schrödinger. Atodairos į Antikos mąstymą būtinybė. Šiaurės Atėnai1997.10.11., Nr.39 (383).
Vladimir Bibichin. Filosofinis “reikia”. Šiaurės Atėnai 1997.11.08., Nr.43 (387).
Merab Mamardašvili. Laimėk nuolatinį karą, kuris yra pasaulis. Šiaurės Atėnai, 1998.01.10-01.17., Nr.1-2 (395-396).
Viktor E. Frankl. Psichoterapija, menas ir religija. Šiaurės Atėnai, 1998.04.18., Nr.15-16.
Vladimir Bibichin. Kalba ir kalbos.  Gimtoji kalba, 1998, Nr.4.
Georgij Gačev. Tautinis kosmo-psicho-logosas.  Liaudies kultūra, 1998, Nr. 4.
V. S. Bibler. XX a. ir kultūros fenomenas.  Šiaurės Atėnai, 1998.05.23., Nr.20 (414).
Vladimir Bibichin. Filosofija ir religija.  Šiaurės Atėnai, 1999.07.17., Nr.27 (468).
Merab Mamardašvili.Karteziškieji apmąstymai.  Šiaurės Atėnai, 1999.09.25., 10.08 (Nr.37-38).
Georgij Gačev. Erdvės teatras ir patalpos teatras.  Šiaurės Atėnai, 1999.11.06., Nr.42 (463).
Horst Petri. Meilės ir partnerystės santykių painiava.  Šiaurės Atėnai, 2000.03.18., Nr.11 (501).
Georgij Gačev. Žodis scenoje.  Šiaurės Atėnai, 2000.02.26.-03.25., Nr.8-12 (498-502).
Volker Elis Pilgrim. Migrenos kultūra.  Šiaurės Atėnai,2000. 07. 08. –
Merab Mamardašvili. Literatūros kritika kaip skaitymo aktas.  Šiaurės Atėnai, 2000.09.16., Nr 34 (524).
Arndt Brendecke. Fin de siècle? Istorinio topo briaunos.  Šiaurės Atėnai, 2001.01.06., Nr.1 (539).
Boris Paramonov. XX a. mokymas – psichoanalizė.  Šiaurės Atėnai, 2001.01.27., Nr.4 (542).
Karl Menninger Friedrich Hacker. Atgaila ar bausmė?  Šiaurės Atėnai, 2001.03.24., Nr. 12 (550).
Evelyn Polt-Heinzl. Susitikimai knygų paraštėse.  Šiaurės Atėnai, 2001.05.12., Nr.19 (557).
Urs Faes. Lietuva – ežerų ir upių kraštas.  Šiaurės Atėnai, 2002.02.23., Nr.8 (594).
Georgij Gačev. Tautos kalba kaip gamtos balsas. Žodžių sąskambiai.  Liaudies kultūra, 2002, Nr. 2.
Peter Brugger. Paranormalios smegenys.  Šiaurės Atėnai, 2002.03.23., Nr.12 (598).
Michael Schwarzinger. Kita pusė.  Šiaurės Atėnai, 2002.03.16., Nr.11 (597).
Elias Canetti. Masiniai tautų simboliai.  Liaudies kultūra, 2002, Nr.4.
Mariam Lau. Naujasis žmogus kaip Eroso pasiuntinys. Šiaurės Atėnai, 2002.06.08., Nr.22 (608)
Alfred Aadler. Moters vaidmens vengimas. Metai, 2002, Nr.12.
Peter Bendixen. Kultūros vadyba ar kultūros pavertimas komercija.  Kultūros barai, 2003, Nr.6.
Heinz Spielmann. Muziejai ir galerijos.  Kultūros barai, 2003, Nr.8/9.
Aleksandr Etkind. Michailo Zoščenkos erosas, Michailo Bulgakovo mįslės. Metai, 2003, Nr.11.
Karl-Markus Gauss. Mano senelio lagaminas.  Kultūros barai, 2003, Nr.12.
Reinold Kreile, Gabriel M. Steinschulte. Muzika Europos kultūrų regione – perspektyvos ir strategijos.  Kultūros barai, 2004, Nr.1.
Hugo Loetscher. Uždanga po uždangos po uždangos.  Metai, 2004, Nr.2.
Michail Zoščenka Baisus pasaulis.  Šiaurės Atėnai, 2004.07.17.-09.04., Nr.27-33 (709-715).
Elias Canetti. Armėno kirvis. Čigonai. Kėsinimasis nužudyti.  Šiaurės Atėnai, 2004.12.24., Nr.48 (730).
Vladimir Bibichin. Kalba ir žinojimas.  Liaudies kultūra, 2005, Nr.2.
Irene Jancsy. Prasmės troškimas.  Šiaurės Atėnai, 2005.04.02., Nr.13 (743).
Hugo Loetscher. Pagalvės žąsis.  Šiaurės Atėnai, 2005.06.25., Nr.24 (754).
Stephan Zweig. Avantiūristai.  Šiaurės Atėnai, 2005.
 
* * *
 
GIEDRĖ SODEIKIENĖ
 
Gimė 1950 07 21 Telšiuose.
1968–1973 m. Vilniaus universitete studijavo germanistiką. 1990–1996 m. dirbo redaktore „Katalikų pasaulio“ leidykloje, 1996-2000 m. - redaktore „Aidų“ leidykloje. Nuo 2000 m. – laisvai samdoma vertėja, verčia grožinę, filosofinę ir religinę literatūrą.
 
VERTIMAI
 
Iš vokiečių kalbos
 
Knygos
Josef Pieper. Kas yra filosofija. Katalikų pasaulis, 1992.
Josef Lenzenweger, Peter Stockmeier, Karl Amon, Rudolf Zinnhobler. Katalikų bažnyčios istorija, I d. (Kartu su Romualdu Gruce.) Katalikų pasaulis, 1996.
Joseph Ratzinger. Eschatologija. Mirtis ir amžinasis gyvenimas. (Kartu su Romualdu Gruce). Katalikų pasaulis, 1996.
Vertybės ir normos. Etikos vadovėlis 5/6 klasei. Alma littera, 1997.
Dėmesys kitiems. Etika 5/6 klasei. Mokytojo knyga. Alma littera, 1997.
Arno Anzenbacher. Etikos įvadas. (Kartu su Loreta Anilionyte). Aidai, 1998.
Johann Peter Eckermann. Pokalbiai su Goethe paskutiniaisiais jo gyvenimo metais. Aidai, 1999. Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkard, Franz Wiedmann. Filosofijos atlasas. Alma littera, 2000.
Karlas Barthas. Protas ir apreiškimas (p. 39–49); Friedrichas Danielis Ernstas Schleiermacheris. Religija – begalybės nuojauta. (p. 250–258); Martinas Buberis. Du tikėjimo būdai (p. 302–306), Kn. Rita Šerpytytė. Religija ir filosofija. Vadovėlis XI klasei. Tyto alba, 2003.
Peter Dinzelbacher (sud.). Viduramžių žodynas. (Skyreliai D-G). Aidai, 2004.
Stefan Zweig. Vakarykštis pasaulis. Europiečio prisiminimai. Tyto alba, 2005.
Mario Frank. Mirtis fiurerio bunkeryje. Paskutinės Hitlerio dienos. Alma littera, rengiama spaudai.
 
Publikacijos periodikoje
Ingeborg Bachmann. Simultanas. Naujasis Židinys, 1991, nr. 4, p. 35–46.
Ingeborg Bachmann. Trys keliai pas ežerą. Proskyna, 1994, nr. 4 (34), p. 195–208, nr. 5 (35), p. 291–304.
Romano Guardini. Apreiškimas ir baigtinybė. Naujasis Židinys, 1991, nr. 6, p. 12–16.
Karl Rahner. Aš, Ignotas Lojola… Ignoto Lojolos prakalbos šiandieniniams jėzuitams. Naujasis Židinys, 1991, nr. 7, p. 5–12.
Hans Küng. Transcendencijos pėdsakai? Naujasis Židinys, 1991, nr. 11–12, p. 32–45.
Bernhard Welte. Apie panieką: prasmės link. Naujasis Židinys, 1992, nr. 3, p. 13–18.
Paul Tillich. Apie gelmę. Naujasis Židinys, 1992, nr. 4, p. 31–35.
Karl Rahner. Mistika – tikėjimo kelias dievop. Naujasis Židinys, 1992, nr. 6, p. 10–16.
Stefan Zweig. Pabėgimas pas dievą. Epilogas nebaigtai Levo Tolstojaus dramai „Ir šviečia tamsybėse šviesa“. Naujasis Židinys, 1992, nr. 7–8, p. 64–78.
Johannes B. Lotz. Apie meditaciją. Naujasis Židinys, 1992, nr. 11, p. 8–16.
Ladislaus Boros. Tylos šventė. Naujasis Židinys, 1992, nr. 12, p. 12–16.
Rudolf Schnackenburg. Luko evangelijos Kalėdų istorija. Naujasis Židinys, 1992, nr. 12, p. 30–36.
Josef Sudbrack. Mistika. Krikščioniškoji tradicija ir krikščioniškasis patyrimas. Naujasis Židinys, 1993, nr. 2, p. 17–22.
Odo Kasel. Velykų slėpinys. Naujasis Židinys, 1993, nr. 4, p. 14–20.
Hugo Rahner. Žaidžiantis žmogus. Naujasis Židinys, 1993, nr. 6, p. 11–22.
Karl-Heinz Kleber. Moralinės teologijos krizė ir reforma. Naujasis židinys, 1993, nr. 6, p. 65–68.
Jörg Splett. Gyvybės pradas vanduo. Naujasis židinys, 1993, nr. 10, p. 22–28.
Josef Pieper. Ne žodžiai, o realybė: duonos sakramentas. Naujasis Židinys, 1993, nr. 12, p. 20–24.
Joseph Ratzinger. Tikėjimas ir patyrimas. Naujasis Židinys, 1994, nr. 1, p. 12–19.
Gerhard Ludwig Müller. Apie tikėjimo į dievą hermeneutiką technogeninio pasaulėvaizdžio epochoje. Naujasis Židinys, 1994, nr. 2, p. 10–15.
Andreas M. Rauch. Šventasis sostas ir Europos susivienijimas. Naujasis Židinys, 1994, nr. 6, p. 75–77.
Josef Pieper. Dievo įkvėpta manija. Naujasis Židinys, 1994, nr. 12, p. 16–24.
Hans Urs von Balthasar. Teismas. Naujasis Židinys, 1995, nr. 5, p. 360–365.
Walter Kasper. Šiuolaikinės sisteminės teologijos situacija ir uždaviniai. Naujasis Židinys, 1996, nr. 4, p. 188–195.
Karl-Josef Kuschel. Kodėl teologijai būtinas susitikimas su literatūra? Naujasis Židinys, 2000, nr. 6, p. 311–316.
Jörg Splett. Fides et ratio. Filosofinis svarstymas. Naujasis Židinys, 2001, nr. 5, p. 246–254.
Rudolf Burger. Atminties politikos klaidos. Užmaršties apologija. Naujasis Židinys, 2001, Nr. 12, p. 660–666.
Karl Rahner. Velykų patyrimas. Naujasis Židinys, 2004, nr. 3, p. 103–106.
Joseph Ratzinger. Kodėl aš dar Bažnyčioje. Naujasis Židinys, 2005, nr. 6, p. 263-269.
Hans Urs von Balthasar. Kodėl aš vis dar krikščionis. Naujasis Židinys, 2005, nr. 11-12, p. 536-549.
 
Iš rusų kalbos
Straipsniai Prie Ibseno karsto (p. 27–31) ir Paskutinis sumanymas (p. 56–63), Kn. Jurgis Baltrušaitis. Apimti žmogų iki dugno. Estetika. Literatūros kritika. Vertinimai. Sudarė ir parengė Gediminas Mikelaitis. Aidai, 2001.
 
* * *
 
KRISTINA KVILIŪNAITĖ
 
Gimė 1975 07 07. 1994–2000 m. studijavo vokiečių filologiją Vilniaus pedagoginiame universitete. 1998–2000 m. dirbo vokiečių kalbos mokytoja Vilniaus Užupio vidurinėje mokykloje. 2000–2001 m. Konrado Adenauerio fonde dirbo vertėja bei moksline bendradarbe. Nuo 2005 m. vadovauja šio fondo biurui.
 
VERTIMAI
 
Tarp Vilniaus ir Berno. (Tekstai apie Lietuvą ir Šveicariją). (Sudarė M. Schweizer). Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
Grasso, Mario. Žaidimai visai šeimai. Alma littera, 2003.
Leone, Melissa. Šaunios panelės etiketas. Alma littera, 2004.
Hanisch, Cordula; Ploberger, Ulli. Saldžios inteligentiško tinginio sodo paslaptys. Alma littera, 2004.
Bieniek-, Christian; Walder, Vanessa. Meilė, skausmas ir rūgštynės. Alma littera, 2005.
Bieniek-, Christian; Walder, Vanessa. Netikri pasimatymai ir tikra meilė. Alma littera, 2005.
Bieniek-, Christian; Walder,Vanessa. Meilė ir atostogos. Alma littera, 2005.
Bieniek-, Christian; Walder, Vanessa. Meilė trumparegė. Alma littera, 2005.
Esterl, Arnica. Drakono plunksnos. Alma littera, 2006. 
Eberle, Henrik; Uhl, Matthias. Knyga apie Hitlerį. (Kolektyvinis vertimas). Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Bieniek, Christian. Tai nutiko ir man. Alma littera, 2007.
Bieniek, Christian. Niekada nenukabink nosies. Alma littera (atiduota spaudai).
 
* * *
 
ASTA ŠIMKUTĖ-TIRILIENĖ
 
Gimė 1968 05 02 Viduklėje. 1986–1991 m. Vilniaus pedagoginiame institute studijavo vokiečių kalbą ir pedagogiką. 1990–1991 m. dirbo samdoma vertėja Lietuvos valstybiniame operos ir baleto teatre, o 1991–1993 – vyr. referente Vilniaus miesto savivaldybės Užsienio ryšių skyriuje. Nuo 2000 m. dirba administracijos darbuotoja ir policijos atašė asistente Vokietijos ambasadoje Vilniuje.
 
VERTIMAI
 
Natali Michaely, Christiane Bongertz. Apsinuoginimas. Mūsų knyga, 2005. (Versta kartu su J. Kibirkštyte).
Christine Grän. Kekšės vaikas. Romanas. Mūsų knyga, 2006 .(Versta kartu su J. Kibirkštyte).
Andreas Franz. Lėtinė žmogžudystė. Kriminalinis romanas. Mūsų knyga, 2007.
 
* * *

 

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga
Šv. Ignoto g. 5-264, Vilnius 01120
Tel. 8-698 18116
El. p. literaturosvertejai@gmail.com

APKLAUSA
Kuriuo paros metu Jums geriausiai sekasi versti?
  
  Nariams
 
 
 
  Priminti slaptažodį
© Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga, 2017. Visos teisės saugomos.